A A A

Harmonogram realizácie aktivít

Aktivity projektu realizované v oprávnenom programovom území

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

Riadenie projektu

09/2019

02/2021

HCP, PP1

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

Zabezpečenie povinnej publicity projektu

09/2019

02/2021

HCP, PP1

Typ aktivity:

E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory)

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie

10/2019

09/2020

HCP,PP1

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

E11. Vytvorenie propagačných materiálov

10/2019

09/2020

HCP, PP1

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

E7. Realizácia spoločných konferencií/seminárov

10/2020

02/2021

HCP, PP1

       

Typ aktivity:

D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

D1. Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny

01/2020

02/2020

HCP

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

D2. Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny

02/2020

12/2020

HCP, PP1

       

Typ aktivity:

A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

A3. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov.

01/2020

11/2020

HCP

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

A8. Školenie/tréning doktorandov/pedagógov.

09/2020

01/2021

HCP, PP1

              

Aktivity projektu realizované mimo oprávnené programové územie

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

Riadenie projektu

09/2019

02/2021

VP

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

Zabezpečenie povinnej publicity projektu

09/2019

02/2021

VP

Typ aktivity:

E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory)

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie

10/2019

09/2020

VP

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

E11. Vytvorenie propagačných materiálov

10/2019

09/2020

VP

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

E7. Realizácia spoločných konferencií/seminárov

10/2020

02/2021

VP

       

Typ aktivity:

D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

D1. Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny

01/2020

02/2020

VP

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

D2. Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny

02/2020

12/2020

VP

       

Typ aktivity:

A) Tvorba,  zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných praxou.

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

A3. Príprava inovovaných spoločných vzdelávacích programov/výstupov.

01/2020

11/2020

VP

Projektová aktivita

Začiatok realizácie aktivity

Koniec realizácie aktivity

Zapojenie partnerov

A8. Školenie/tréning doktorandov/pedagógov.

09/2020

01/2021

VP